Figuurlijk

De Mens: sinds jaar en dag een van de meest geliefde thema’s in de beeldende kunst. Dat is niet verwonderlijk, we zijn gefascineerd door het beeld van de mens. We spiegelen ons aan de ander en meten ons ermee. Het kijken naar de ander vertelt ons iets over onszelf; over wie zijn, wie we wíllen zijn, of wat we juist verachten.
De tentoonstelling Figuurlijk in Museum Hilversum toont een groot overzicht van in Nederland werkende kunstenaars die aan het klassieke gegeven van de menselijke figuur een hedendaagse invulling geven. De tentoonstelling biedt een nieuw en actueel perspectief op dit eeuwenoude onderwerp.
Waar de menselijke figuur in de Middeleeuwen nog een verbeelding was van het bovennatuurlijke of de representatie van God, zocht men vanaf de Renaissance juist naar een humanistisch wereldbeeld, waar de mens zichzelf in het centrum van het universum plaatste. Het hedendaagse mensbeeld is gelaagder. De huidige ‘condition humaine’ is ambivalent van karakter en wordt bepaald door tegenstellingen. De beeldende kunst onderzoekt en verkent dit mensbeeld in al zijn facetten.
Figuurlijk; de menselijke figuur in de beeldende kunst toont het mensbeeld in de hedendaagse kunst, in al haar – vaak dubbelzinnige – gestalten: van muze tot cyborg, van held tot gek, van kwetsbare schoonheid tot wreedheid en vergankelijkheid, van herkenbare tot vervreemdende mens, van het natuurlijke tot het maakbare en van rationeel tot symbolisch mens. De gepresenteerde kunstenaars schuwen taboes niet, door actuele thema’s tot onderwerp van hun werk te maken, zoals de rol van de (social) media, de politieke onrust en polarisatie tussen oost en west, het ideaalbeeld en de maakbaarheid van de mens en de blik op de vrouw in het bijzonder.
Een aangrijpende tentoonstelling, die ons confronteert met wie we zijn of zouden kunnen zijn.