BESTUURSVERSLAG 2016

De Vriendenstichting
Doel van de Vriendenstichting is het creëren van een groter draagvlak voor het museum in de
Hilversumse gemeenschap. Het verwerven van vrienden door meer mensen naar het museum te halen.
Het stimuleren en mee-organiseren van ‘vriendenactiviteiten’ en zo de betrokkenheid bij het museum Hilversum versterken.
Jaarlijks een financiële bijdrage leveren voor specifieke aankopen.

 

Beleidskeuze  en context van het museum
Uit het jaarplan 2017 van het museum:
Hilversum is de bakermat van de omroepen, uitgegroeid tot mediastad van Nederland en inmiddels ook de vestigingsplek voor nieuwe audiovisuele kunst- en designdisciplines.
De laatste tien jaar is het palet van mediabedrijvigheid in de regio gegroeid. Die groei zit in de tientallen productie- en ontwerpbureaus voor gaming, web- en digitale vormgeving. Met de aanwezigheid van de ROC-media en de Mediacampus zal ook de aankomende generatie mediaontwerpers in Hilversum geworteld zijn.
Voortbouwend op de lokale, regionale basis ontwikkelt Museum Hilversum zich tot een museum voor mediakunst met een lokaal, regionaal en landelijk bereik. Het legt verbanden tussen het Mediapark, de stad Hilversum, de educatieve instellingen en hun studenten, de mediaprofessionals, cultuurliefhebbers en het wordt de ontmoetingsplek voor deze groepen. Zo versterkt het Museum Hilversum ook de positie van Hilversum Mediastad.

Museum Hilversum is een lokaal/regionaal museum dat zich nationaal en stap voor stap internationaal zal manifesteren. Met de Canon Zilveren Camera heeft het museum al een nationale status. De samenwerking met het Persmuseum, zie ook paragraaf 4, zal de nationale status versterken. Om internationaal bekendheid te verwerven oriënteert Museum Hilversum zich consequent. Een spraakmakende internationale galerie zoals de White Chapel en het Barbican Centre, beide in London, maar ook het zo prachtige uitgelichte Ars Electronica in Linz, Oostenrijk hebben de aandacht.

 

Vergaderingen
Het bestuur kwam naast enkele informele overleggen 7 maal in vergadering bijeen.
Bij de vergaderingen waren namens het museum Stef van Breugel en/of Veronique Jansen aanwezig om zo de lijnen kort te houden tussen vriendenbestuur en directe uitvoering van de vriendenactiviteiten.

 

Vrienden

Naast uitnodigingen voor openingen en andere activiteiten worden door het jaar heen speciale momenten rond de tentoonstellingen voor de Vrienden georganiseerd.

  • Op 9 januari vond een preview van World Press Photo plaats voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling met aansluitend de Nieuwjaarsborrel.

 

  • Ook was er voor de Vrienden een speciale uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling ‘Gezichten van Aruba’ van Raymond Rutting.
    De opening vond plaats in het bijzijn van de Gevolmachtigde Minister van Aruba en de Aruba Tourism Authority en de minister van Koninkrijkszaken minister Plasterk.
  • Op 17 april was er de mogelijkheid voor de Vrienden om in het Rijksmuseum Twenthe de tentoonstelling van Jaap Drupsteen te bezoeken. Deze tentoonstelling was de wederhelft van de tentoonstelling van Jaap Drupsteen in Museum Hilversum.
  • Op 20 juni vond in het kader van Wereldvluchtlingendag de officiële opening plaats in Museum Hilversum van de UAF-fototentoonstelling van Ahmet Polat, de Fotograaf des Vaderlands, plaats. De leden van de Club van 100 werden voor deze opening, welke door HKH Prinses Beatrix verricht werd, uitgenodigd.
  • Op 3 september vond er aansluitend aan de filmmarathon een ontmoeting met Ruben Terlou plaats speciaal voor vrienden van het museum. Zo konden zij alle verhalen van hem horen over de mensen die hij had ontmoet op zijn reis langs de oever van de Yantze.
  • Op 24 september vond t.b.v. de Vrienden voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling ‘Unseen’ een preview plaats onder leiding van de artistiek adjunct directeur van Foam, Marcel Feil.
  • Vervolgens werden de Vrienden op 29 september uitgenodigd voor een Vriendenavond. Op deze leuke en intieme avond welke ondersteund werd door passende muziek verzorgde Annabel Oosteweeghel een lezing en rondleiding over haar tentoonstelling ‘Old Love’.

 

Bijdrage aan het museum
In 2016 werden namens de Vriendenstichting enkele projecten in het kader van het collectiebeleid van Museum Hilversum gesteund.
Het gaat om de volgende twee aankopen; de aanschaf van het werk The Island of all Together van Marieke van der Velden en Philip Brink. Foto’s en film, waarmee zij de prijs wonnen van de Vernieuwende Fotojournalistiek Canon Zilveren Camera 2015.
Mediakunst van de Hilversumse fotografe Eva Kasbergen, drie ‘performance-foto’s’ in een lichtkluisje.
Een van haar werken prijkt op de vriendenpas 2016 dat daarmee een collectors-item is geworden.
Elk jaar zal op de vriendenpas een afdruk staan van  een collectie-aanschaf die door de Vriendenstichting is ondersteund.

 

Financiën
Het boekjaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van 8.421,81 €, hiervan is 5000,- € afgedragen aan het museum voor de collectie-aanschaf.
De rest van het positieve resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.
In het resultaat over 2016 is ook een afdracht van 5000,– € opgenomen aan het Museum. Over 2016 is, na afdracht aan het museum, een negatief resultaat gerealiseerd van € 201,-.

 

Bestuur en Vrienden
Naast een groeiend aantal bezoekers aan het museum, nam ook het aantal Vrienden van het museum  in 2016 toe. Het jaar werd afgesloten met een totaal van 146 Vrienden, waaronder een 25-tal echtpaar-vriend zijn.
De Club van 100 telt inmiddels 26 Vrienden.
Daarnaast zijn er de Actieve Vrienden, de vele vrijwilligers welke zich voor het museum inzetten.
Tenslotte zijn meerdere lagere en middelbare scholen Schoolvriend, zij maken zo op actieve wijze gebruik van alle mogelijkheden die het museum hen biedt.

Samenstelling bestuur stichting Vrienden van Museum Hilversum per 31 december 2016:

Mw. Ph. Korthals Altes                                  voorzitter

Mw. F.M.G. Wisse Smit-Kooman                 secretaris

Dhr. N. van ’t Hooft                                        penningmeester

Dhr. Th. Steinebach                                       lid namens het bestuur van Museum Hilversum