ANBI Publicatie en informatie

Stichting Museum Hilversum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft bovendien de aanvullende cultuurstatus. De ANBI status geeft voordelen, maar een Algemeen Nut Beogende Instelling moet ook voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben tot doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met deze pagina voldoet Museum Hilversum aan deze regelgeving.

Naam organisatie
Stichting Museum Hilversum

RSIN nummer
RSIN 8528.20.124

Contactgegevens
Kerkbrink 6
1211 BX Hilversum
035 533 9601
info@museumhilversum.nl

Doelstelling
De doelstelling en het beleidsplan van Museum Hilversum zijn opgenomen in het document:

Beleidsplan 2018-2022

Samenstelling bestuur en directie 31 december 2018
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
– Henk Broeders (voorzitter)
– Conny Herben (secretaris)
– Harrie van Boxmeer (penningmeester)
Michiel Westermann (bestuurslid)
– Theo Steinebach (bestuurslid)
De directie van de stichting is gevoerd door Van Breugel Art Projects B.V. te Utrecht namens wie optreedt de heer Stef van Breugel.

Samenstelling bestuur en directie 31 december 2019
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
– Henk Broeders (voorzitter)
– Conny Herben (secretaris)
– Harrie van Boxmeer (penningmeester)
Linda Boks (bestuurslid)
– Michiel Westermann (bestuurslid)

De directie van de stichting is gevoerd door Van Breugel Art Projects B.V. te Utrecht namens wie Stef van Breugel optreedt.

Nevenfuncties bestuur 31 december 2019

Henk Broeders
– Voorzitter Raad van Toezicht Diakonessenhuis Utrecht
– Voorzitter Raad van Commissarissen Mazars Accountant
– Voorzitter Raad van Commissarissen Triple-p N.V.
– Voorzitter Economic Board Utrecht
– Lid/voorzitter Stichting Liszt Concours
– Penningmeester Stadsfonds Hilversum
– Voorzitter Raad van Advies Holland Startup
– Voorzitter ICC Nederland, deel van International Chamber of Commerce

Conny Herben
– Bestuurslid Stichting Amersfoort-in-C
– Lid raad van toezicht Stip Openbaar Onderwijs Hilversum

Harrie van Boxmeer
– Directeur HAMAR BV
– Directeur van AXION Information Technology Nederland BV
– Voorzitter Stichting Aandelenbeheer

Michiel Westermann
– Bestuurslid Stichting Historie der Techniek
– Non-Executive Board Member DIH
– Lid Raad van Commissarissen TripleP
– Voorzitter Raad van Commissarissen Barenbrug
– Lid Adviesraad Innovatiefonds Noord-Holland

Linda Boks
– Performance Director bij Booming Digital Marketing
– Bestuurslid Genootschap voor Reclame

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur van Stichting Museum Hilversum ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Het volgt de Code voor Cultural Governance zoals die gehanteerd wordt door de Raad voor de Cultuur. De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle taken en werkzaamheden worden uitgevoerd door zzp’ers of vrijwilligers zonder financiële beloning.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verslaglegging is gepubliceerd in het jaarrapport.

Jaarrapport 2018

Jaarrapport 2019