Stichting Museum Hilversum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status geeft voordelen, maar een Algemeen Nut Beogende Instelling moet ook voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben tot doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met deze pagina voldoet Museum Hilversum aan deze regelgeving.

Naam organisatie
Stichting Museum Hilversum

RSIN nummer
RSIN 8528.20.124

Contactgegevens
Kerkbrink 6
1211 BX Hilversum
035 533 9601
info@museumhilversum.nl

Doelstelling
De doelstelling en het beleidsplan van Museum Hilversum zijn opgenomen in het document:

Beleidsplan 2018-2022 herzien

Samenstelling bestuur en directie
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
– De heer H.W. Broeders (voorzitter)
– Mevrouw C.E.P.M. Herben (secretaris)
– De heer T.F.M. Steinebach (penningmeester)
De heer M.C. Westermann (bestuurslid).
De directie van de stichting is gevoerd door Van Breugel Art Projects B.V. te Utrecht namens wie optreedt de heer Stef van Breugel.

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur van Stichting Museum Hilversum ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Het volgt de Code voor Cultural Governance zoals die gehanteerd wordt door de Raad voor de Cultuur. De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle taken en werkzaamheden worden uitgevoerd door zzp’ers of vrijwilligers zonder financiële beloning.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het jaarverslag. Ook de financiële verslaglegging is gepubliceerd in het jaarverslag.

Jaarverslag 2018