Voortbouwend op de historische basis van Hilversum als omroepstad ontwikkelt Museum Hilversum zich tot een museum voor mediakunst en -cultuur. We profileren ons met fotografie, videokunst en andere vormen van mediakunst zoals animatie, licht- en geluidkunst, augmented en virtual reality. We richten ons op de creatieve en artistieke aspecten van media en ontsluiten voor een breed publiek wat mediakunstenaars en mediaontwerpers onderzoeken en maken.

De collectietaak is bij de verzelfstandiging van het museum (2013) statutair vastgelegd en is als volgt geformuleerd (artikel 2a): ‘het verwerven en beheren van een collectie fotografie en mediakunst’. We streven naar een hoogwaardige kerncollectie mediakunst die een rol kan spelen bij het expositieprogramma, de media- educatie, de invulling van de eigen onderzoek- en ontwikkelfunctie. Daarbij zetten we de collectie in bij het intermuseaal bruikleenverkeer.

Het collectiebeleid concentreert zich op:
– Regionale mediakunst, passend binnen het collectiebeleid;
– Nieuwsfotografie;
– Oeuvrecollectie mediakunst. Dit betreft collectiestukken die worden verworven na gerealiseerde tentoonstellingen in het museum.

Aankopen van objecten gaat in samenwerking met de Stichting Vrienden Museum Hilversum. De collectie van Museum Hilversum wordt digitaal ontsloten. Vanaf 2021 is deze te bekijken via de website collectienederland.nl en de regionale collectieportal van samenwerkende musea in de regio Gooi & Vecht.