De tijd waarin wij leven is onrustig en onstuimig. Er is sociale, culturele en politieke fragmentatie. Dit is een tijd waarin het belangrijker is dan ooit tevoren om belangrijke visuele verhalen te kunnen blijven vertellen. Hierin fungeert de camera als middel om onderliggende tendensen zichtbaar(der) te maken.

In samenwerking met Stichting de Zilveren Camera heeft Museum Hilversum drie opdrachten onder de noemer ‘De Achterkant van Hilversum’ uitgezet met als doel de onderzoeksfotojournalistiek te stimuleren. Hiermee wordt aandacht besteed aan verhalen die anders onzichtbaar blijven. Eva de Vos, chef foto Parool en de fotografen Vincent en Annabel Oosteweeghel selecteerden: Nilla Berretty, Saskia van den Boom en Alex Kemman. De drie fotografen laten in hun beelden het verborgen of zichtbare sociale kapitaal van de stad Hilversum en haar inwoners zien.

Nilla Berretty – van Loenen volgde tien weken lang Ed Bakker, als vrijwilliger al zeven jaar beheerder van Wijkcentrum de Geus. Hij is de spreekbuis van de buurt. Samen steunen de buurtbewoners verschillende goede doelen. Al dit werk brengt bij hem ‘een lach op zijn gezicht’. Berretty brengt hiermee een ode aan de vrijwilligers die zich tomeloos inzetten.

Saskia van den Boom fotografeerde vijftig Hilversumse ontmoetingen. De spontane ontmoetingen vonden op straat plaats. Mensen van alle leeftijden en afkomsten, die zichzelf zijn en daarmee kwetsbaar en krachtig tegelijkertijd. Met ieder hun eigen verhaal. Wat maakt je gelukkig? Wat heeft je gevormd? Waar voel je je thuis en wat is je wens voor de toekomst? Door al deze ontmoetingen ontdekken we de schoonheid van de inwoners.

Alex Kemman onderzocht de eco-corridors in de gemeente Hilversum. Voor dassen en andere wilde dieren vormen de wegen en bouwsels van mensen meestal een probleem. Kemman onderzocht deze eco-corridors en daarbij ook de natuurlijke verbindingen tussen natuur en stedelijk gebied. Eco-corridors zijn een belangrijk thema in de EU, als onderdeel van de biodiversiteitsstrategie 2030.