Het fotografisch geheugen van de Tweede Wereldoorlog

Museum Hilversum presenteert op vrijdag 22 april 2022 het mini-symposium Het fotografisch geheugen van de Tweede Wereldoorlog

Tijdens het mini-symposium zal er ter afsluiting van het vijfjarig project ‘Terug naar 40-45; Hilversum in de Tweede Wereldoorlog’, in gesprek worden gegaan over de rol van fotografie bij het collectieve geheugen van de Tweede Wereldoorlog en bij het geschiedenisonderwijs.

Het doel van het mini-symposium is om samen met sprekers een analyse te vormen over de rol van fotografie bij de vorming van het collectieve geheugen over de Tweede Wereldoorlog. Museum Hilversum nodigt Fotograaf der Vaderlands (2015) Ahmet Polat, hoogleraar archiefwetenschap Charles Jeurgens, kunstgeschiedenis drs. Hanke Wiegand, stichtingvoorzitter Robin Gouwswaard, journalist/auteur Ad van Liempt en directeur Museum Hilversum Stef van Breugel uit om van gedachten te wisselen over de rol van fotografie bij het collectieve geheugen van de Tweede Wereldoorlog en bij het geschiedenisonderwijs. Er zal daarom terug worden geblikt op het vijfjarige project, de impact die het heeft gehad op docenten, leerlingen en opiniemakers, en de vragen die het project op wierp over de rol van archivering in de wereld van oorlogsgeschiedenis. Museum Hilversum wilt stipuleren hoe fotografie als leermethode in het onderwijs een belangrijke rol kan spelen bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog, en jongeren daarmee nieuwe dragers kan maken van de lokale oorlogsgeschiedenis.

Programma
15:30 Inloop
16:00 Start programma inclusief pauze
18:00 Borrel
18:30 Einde

Het symposium is vrij toegankelijk. Tickets kunnen worden gereserveerd via Eventbrite:  fotografisch_geheugen.eventbrite.nl

Achtergrondinformatie over het project Terug naar 40-45; Hilversum in de Tweede Wereldoorlog en het bijbehorende educatieve lespakket, uit het artikel ‘Ooggetuigen: het fotografisch geheugen van de Tweede Wereldoorlog’

De verhalen die 75 jaar vrede hebben overleefd, zijn verhalen van ouders, opa’s en oma’s, buren en nabestaanden. Verhalen die worden doorgegeven om te blijven herdenken en begrijpen wat leven in oorlogstijd betekent. Vanaf 2015 tot 2020 werkte Museum Hilversum samen met historicus Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel van de Universiteit Utrecht aan een boek over de geschiedenis van Hilversum tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Stef van Breugel, directeur van het museum, realiseerde zich al snel dat dit onderzoek ook een visuele toevoeging moest krijgen om met name jongeren te betrekken bij het verhaal van de oorlog. Hij nam contact op met Studio Polat. Samen werkten zij vijf jaar, met steun van de gemeente Hilversum, het Vfonds en het Mondriaan Fonds aan een hedendaagse verbeelding van Hilversum in oorlogstijd. Stef van Breugel: “In 2020 vierde Nederland 75 jaar vrijheid, maar hoe zorgen we dat jongeren de nieuwe dragers worden van de lokale oorlogsgeschiedenis? Hoe kunnen we iets ontwikkelen waardoor zij zich aangesproken voelen? We vragen hun steeds weer om de geschiedenis te begrijpen op basis van onze termen en inzichten.”

Hoe zorgen we er voor dat jongeren de nieuwe dragers worden van de lokale oorlogsgeschiedenis? Hoe kunnen we iets ontwikkelen waardoor zij zich aangesproken voelen?”

 Stef van Breugel, directeur Museum Hilversum

Studio Polat ontwikkelde een methodiek uitgaande vanuit het leerproces van jongeren. Het team van Studio Polat startte met grondig beeld onderzoek in archieven. Tijdens dat onderzoek stuitte het op beelden van verzetsacties in Hilversum. Nadere analyse van deze foto´s maakte duidelijk dat het om re-enactments ging. Situaties die na de oorlog werden nagespeeld om vast te leggen wat er tijdens de oorlog was gebeurd. De foto’s maakten deel uit van een tentoonstelling in juni 1945 die het verzetswerk in Hilversum illustreerde. Het idee inspireerde Studio Polat om een methodiek te ontwikkelen die veel meer uitgaat van beleving en empathie door middel van beeld.

Lees meer over de tentoonstelling en de educatieve lespakketten op de website van Museum Hilversum: https://www.museumhilversum.nl/wp-content/uploads/2021/04/MuseumHilversum_digitaalbestandNL.pdf