Datum, vrijdagmiddag 2 juni
Voertaal: Nederlands
Entree, 10 euro (studenten en leden Nederlands Fotogenootschap gratis)

Hendrik Kerstens legt al jarenlang zijn dochter Paula vast als model voor zijn portretten. De portretten sluiten aan bij een traditie van portretschilderkunst uit de Lage Landen. Niet echt historische attributen, maar eigentijdse voorwerpen uit het huishouden zoals taartranden, slagroomspuiten of een dweil zijn toespelingen op vormen die we kennen uit de portretkunst. Gedurende de jaren is Paula’s invloed op haar beeltenis steeds groter geworden. Zo staat bijvoorbeeld de monitor van de digitale camera bij het fotograferen op háár gericht. Inmiddels, en daar duidt de titel van deze tentoonstelling ook op, wordt de serie Paula langzamerhand een reeks zelfportretten.

Dit symposium gaat in op actuele aspecten van het portret, tegen de achtergrond van verschuivende maatschappelijke verhoudingen. Een identiteit krijgt in een portret vorm doordat de beeltenis van een persoon wordt afgebeeld in stijlen en met attributen die verwijzen naar culturele betekenissen. Hoe veranderen deze als de maatschappij verandert? Welke andere betekenissen krijgt (een verwijzing naar) een folkloristisch hoofddeksel nu vergeleken met de zeventiende eeuw? Wat verandert als niet een echt attribuut in een portret zit, maar een alledaags voorwerp dat ernaar verwijst? Wat verandert ‘remediation’ van schilderkunst naar fotografie aan de betekenis van een portret?

Aanmelden

Programma:

14.00 – 14.10
Fleur van Muiswinkel, directeur Museum Hilversum: welkom en inleiding

14.10 -14.40
Maartje van den Heuvel, gastcurator tentoonstelling: inleiding op het werk van Hendrik & Paula Kerstens en het tentoonstellingsconcept Hendrik & Paula Kerstens: Self-Reflective.

14.40 -15.00
Paula Kerstens, dochter, model en co-auteur van de portretten in de tentoonstelling: Dochter en subject in het licht van de Nederlandse portrettraditie.

15.00 -15.20
pauze

15.20 -15.50
Hendrik en Paula Kerstens, geïnterviewd door Kasper van Ommen, coördinator cultureel ondernemerschap, Bijzondere Collecties, Universitaire Bibliotheken Leiden.

15.50 -16.10
Helen Westgeest, Universitair Docent Kunstgeschiedenis en Film&Photographic Studies: remediation van het geschilderde naar het fotografische portret aan de hand van voorbeelden.

16.10 -17.00
afsluiting & borrel

Aanmelden